What We Are About

Mabuhay ang Puso ng Pamilyang Pilipino! We are the country’s first and only public service and information portal containing news and features that empower the Filipino family with the tools they need to help improve their quality of life, enabling them to engage more in community and nation building.

Mabuhay ang Puso ng Pamilyang Pilipino! Kami ang kauna-unahan at bukod-tanging public service at information portal sa bansa na naglalaman ng balita at impormasyon na makatutulong sa pag-unlad ng buhay ng pamilyang Pilipino. Naniniwala kaming ang maunlad na pamilyang Pilipino ay mas makakapag-ambag din sa pagpapalago at pagpapatatag ng komunidad at ng ating bayan.

 

Mission and Vision

Puso ng Pamilyang Pilipino aims to empower Filipino families by giving them greater access to useful and relevant information to help them lead better lives. By bringing society’s stakeholders to act on the problems of the community together, Puso ng Pamilyang Pilipino will be the Filipino family’s online village for citizen services. Individuals, companies, government agencies, NGOs, and other entities will be tapped to provide concrete solutions to Juan and Juana dela Cruz’s everyday problems.

Layunin ng Puso ng Pamilyang Pilipino na patatagin ang pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng paghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na siyang makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang buhay-pamilya. Ang Puso ng Pamilyang Pilipino ang siyang magiging online baranggay kung saan maaaring magbigay at humingi ng tulong sa mga indibidwal, grupo, at iba’t-ibang organisasyon.