Category: Health & Beauty

Recipe: Lower your blood pressure naturally with juicing

Suffering from high blood pressure? Here’s a fun and refreshing way to lower your blood pressure naturally. All it takes is just 15 days of juicing. From an article in hellobeautiful.com, (http://hellobeautiful.com/2013/08/27/get-your-sip-on-15-juicing-recipes-to-lower-blood-pressure-invigorate-your-day/) here are juicing recipes to help lower your…

Health: Unwanted emotions? Here are 5 ways to control them

Illustration: Guilherme Mullek Disappointment, sadness, and anger are some of the emotions we experience as we go through life. Our ability to control these emotions is important dahil nakakaapekto ito sa kung paano tayo nakikita ng mga tao sa paligid…

Health: Pulmonya: Impeksyon sa Baga

by Dr. Willie T. Ong Ang pulmonya ay isang matinding impeksyon sa baga dulot ng bacteria, virus o fungus. Mas malaki ang panganib kung ang pasyente ay edad 65 pataas, may matagalang karamdaman o mahina ang immune system. Image: James…

Health: Sakit ng tiyan: ano kaya ito?

by Dr. Willie T. Ong Para malaman ang mga posibleng dahilan ng pananakit ng tiyan, heto ang mga itatanong sa pasyente. Una, nasaang parte ng tiyan ang masakit? Pangalawa, ano pa ang iba mong nararamdaman? Image fromhttp://www.backpaingone.com.au/blog/ Alamin natin ang…