Category: Parenting/Relationships

Working as a Team: Making a Disciplining Plan With Your Spouse

Ang goal nating mga parents ay mapalaki ang ating anak nang mabuti. Kung kaya’t dapat mag-team up kayong mag-asawa at planuhin ang inyong methods o “disciplining plan”. Alamin sa article na ito from momsmagazine.com ang tamang pagbuo ng “disciplining plan”. …

Parenting: Teaching loyalty to kids

Image: http://cdfy2009.blogspot.com/2012/04/theme-party-welcome-to-philippines.html Autobots vs. Decepticons, Jolibee vs. McDonald’s, Ateneo vs. La Salle… These are only some of the rivalries being followed by the youth these days. Yung iba nga, medyo OA na nga sa sobrang pagka-diehard nila. Those who consider…

5 Ways to cope when a loved one dies

image from http://www.healthmattershc.com/helping-kids-cope-with-grief/ Hindi madali ang mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na kung ang pagkamatay ng minamahal ay biglaan, mas mahirap matanggap ang kanyang kawalan. We all have different ways to cope with grief, but some have trouble dealing with…

Parenting: Boost your child’s confidence

Image from http://ph.theasianparent.com/emotional-development-of-a-child/ Madaling mag-assume na mas outgoing ang mga bata ngayon. Napaka-active nila sa social media kaya kampante lang ang mga parents na sapat ang kanilang self-esteem. What we don’t realize is mayroong mga bago at ibang challenges ang kabataan…