Category: Global Pinoy

For the Filipino globetrekker, Global Pinoy is the place where they can share their experiences, challenges, and triumphs while living overseas.  Through this section, family and parenting experts will also give advice, tips and techniques on how to deal with common issues encountered by Filipinos abroad. Shared here are inspiring stories and anecdotes on their day to day lives, as well as recommended destinations for the whole family in their own corner of the world.  So please send us your email as we look forward to communicating and connecting with you, our global Filipino family.

Para sa mga Pinoy na nasa iba’t ibang sulok ng mundo, ang Global Pinoy ang lugar kung saan maaaring ibahagi ang kanilang mga naging karanasan, pagsubok, at mga tagumpay habang nakatira sa labas ng Pilipinas. Ibabahagi ng family at parenting experts ang kanilang mga tips para maayos na lutasin ang mga usaping kinakaharap ng mga Global Pinoy. Dito rin ibabahagi ang mga inspiring na kwento ukol sa kanilang mga buhay, at mga tampok na pasyalan para sa pamilya na matatagpuan sa kanilang sulok ng mundo. Mag-email kayo sa amin at eksayted na kaming makipag-kuwentuhan sa inyo!

 

Global Pinoy: Using Technology for Family Bonding

Nakatutulong ang computer at gadgets sa atin to learn more about the world and to speed up the work we need to do, whether sa school or sa trabaho, or sa mga personal na pangangailangan, gaya ng pakikipag-communicate with family…

Global Pinoy: Cheating wives

  Dear Puso ng Pamilyang Pilipino, Itago niyo na lang ako sa pangalang Mon. Isang taon na po akong draftsman dito sa Dubai, UAE. 38 years old na po ako at may asawa’t isang anak na nasa Bulacan. Sa ganang…