Public Service: School Calendar for SY 2015-2016

By Katrina Ventura

Sa June 1, 2015 ang opsiyal na simula ng klase ng elementary at highschool ng mga pampublikong paaralan.
Ayon sa Department Order No. 9, s. 2015 issued by Secretary of Education Armin Luistro, the official school year begins on June 1, 2015 and ends April 1, 2016.

Ang mga pribadong paaralan ay maaring magsimula ng klase hindi kasabay ng public schools, provided na hindi sila magsisimula bago ang unang Monday ng June at pagkatapos ng huling araw ng Agosto. – See Republic Act No. 7797

Ito po ang important dates to remember for SY 2015-2016:

sy calendar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *