Category: Inspiring Pinoys

This section is about individuals, groups, private companies, government agencies, and NGOs that inspire us all to contribute more to community and nation building. These are the ordinary people that become everyday heroes, giving hope to our people and our country. This is about paying forward, about serving as a bridge between those who need help and those who can give help.

“Mga indibidwal, grupo, mga kumpanya, mga ahensiya ng pamahalaan, mga NGOs — sila ang mga inspirasyon natin sa pag-ambag sa pagtataguyod at paglago ng ating mga komunidad at bansa. Sila ang mga ordinaryong tao ngunit mga dakilang bayani na nagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino at sa ating bansa. Magiging tulay ang Inspiring Pinoys para sa mga nangangailangan ng tulong at sa mga makapagbibigay ng tulong.”

Inspiring Pinoy:Rico Cajife:  From survivor to champion

Image from http://darkroom.baltimoresun.com/2013/11/aerial-images-of-typhoon-haiyans-destruction/philippines-weather-typhoon-19/ It was 3 AM on November 7 last year in Rico Cajife’s hometown of Tacloban when Typhoon Yolanda’s winds suddenly grew stronger. “Parang mga papel na sumasayaw ang yero ng mga bahay,” kwento ni Rico. Habang busy siyang…

Inspiring Pinoy: Joey Velasco: art enriching life

by Ging Flores Illnesses would have discouraged many to stop living their lives to the fullest. But not Joey Velasco, who, a few years before turning 40, was diagnosed with kidney cancer. A successful entrepreneur, Joey took up painting as…