Category: Inspiring Pinoys

This section is about individuals, groups, private companies, government agencies, and NGOs that inspire us all to contribute more to community and nation building. These are the ordinary people that become everyday heroes, giving hope to our people and our country. This is about paying forward, about serving as a bridge between those who need help and those who can give help.

“Mga indibidwal, grupo, mga kumpanya, mga ahensiya ng pamahalaan, mga NGOs — sila ang mga inspirasyon natin sa pag-ambag sa pagtataguyod at paglago ng ating mga komunidad at bansa. Sila ang mga ordinaryong tao ngunit mga dakilang bayani na nagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino at sa ating bansa. Magiging tulay ang Inspiring Pinoys para sa mga nangangailangan ng tulong at sa mga makapagbibigay ng tulong.”

Tracy Cruz: Serving for a living

After four years of volunteering for Gawad Kalinga (GK), Tracy Cruz decided to work fulltime for the non-governmental organization in 2013. Para sa kanya, pagsagot ito sa isang “calling” na magsilbi sa mahihirap. “I’ve seen how GK transforms lives of…