Handwashing, still the best way to combat diseases

As the saying goes, “The eyes are the window to the soul.”

“The hands,” naman daw, “are the window to the mind.” This is because the sense of touch allows us to feel the world first-hand and, therefore, enables us to learn. The hands allow us to experience life around us.

Handwashing_pic1

Pero sadly, the hands, too, are the links to diseases.

Bawat hawakan natin, may kasamang dumi at germs, which can lead to sickness lalo na if we do not practice proper personal hygiene.

Remember the AH1N1 pandemic in 2009?  Na-praning ang gobyerno, public health officials, pati na ang mga magulang dahil sa mabilis na pagkalat ng bago at nakamamatay na sakit na iyon.

Tight screening of arrivals at air and seaports was implemented while those suspected of having the disease were quarantined.

Sa mga congested at malalaking public school naman, naglagay ng mga karagdagang gripo at lababo para masanay na maghugas lagi ng kamay ang mga estudyante.

Kung tutuusin, handwashing lang talaga ang isa sa pinaka-effective na paraan to prevent the spread of diseases.  Ang kaso, maraming Pilipino ang hindi nakaugaliang maghugas ng kamay bago kumain, pagkatapos gumamit ng toilet, o pagkatapos takpan ng palad ang bibig sa pag-ubo o pagbahing.

Handwashing_pic2

Dahilan ng ilan, either walang tubig sa mga public toilet, walang sabon, or hindi naman visibly dirty ang kanilang mga kamay kaya hindi na nila kailangang maghugas.

Pero yun nga, disease-causing germs are invisible to the naked eye.  Among the illnesses these microbes cause are diarrhea, common colds, and pneumonia.

That is why every October 15, the Global Handwashing Day campaign is celebrated to teach, motivate, and mobilize millions around the world to wash their hands with soap.

Aside from raising awareness about the value and importance of hand washing in preventing the spread of diseases, the campaign hopes to change attitudes and make behaviors — in this case, hand washing — automatic to families and communities.

 

Handwashing_pic3F

Hindi lang para sa mga doktor o surgeon ang pagsunod sa tamang hand washing techniques. Ordinary people stand to benefit greatly from it.

Ilan sa mga paalala sa tamang paghuhugas ng kamay ay ang mga sumusunod:

1. Isiping marumi pati ang mismong gripo at lababong paghuhugasan, kaya wag hawakan ang lababo.

2. Buksan ang gripo gamit ang malinis na tissue o paper towel saka basain ang hands and wrists.

3. Pabulain ang sabon sa kamay.

4. Kuskusing mabuti ang bawat surface ng kamay, lalo na sa pagitan ng mga daliri at kuko. (Refer to the diagram for proper techniques for each area.)  Katumbas dapat ng dalawang pagkanta ng “Happy Birthday Song” ang tagal ng paghuhugas.

Handwashing_diagram

5. Banlawang maigi ang mga kamay sa umaagos na tubig mula sa gripo.

6. Patuyuing maigi ang kamay gamit ang malinis na paper towel.

7. Gumamit ng paper towel para isara ang gripo.

Kapag wala namang sabon, tubig, o hugasan malapit sa inyong pinagtatrabahuan o kinaroroonan, pwedeng gumamit ng mga hand sanitizer gaya ng isopropyl o ethyl alcohol.  Pero, once may chance nang makapaghugas, use soap and running water to clean your hands.

Images from www.facebook.com/fitforschool.ph

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *