Health: Undas Health and Safety Tips

by Dr. Willie T. Ong

Puso ng Pamilyang Pilipino -  Health: Undas Health and Safety Tips

Heto ang ilang paalala sa publiko para maging ligtas ngayong undas:

1. Huwag nang magsama ng sanggol o bata sa sementeryo. Madali silang magkasakit sa mainit at masikip na lugar.

2. Para sa maysakit o may edad, puwedeng magsindi na lamang ng kandila sa simbahan. Kung gusto pa rin pumunta, puwedeng dumalaw ng mas maaga sa Undas at kailangan ay may kasamang magbabantay.

3. Limitahan ang panahon ng pagdalaw para mabawasan ang siksikan. Lalo na sa mga maliliit na sementeryo, huwag magdala ng maraming pagkain at gamit.

4. Matulog ng sapat at kumain ng masustansyang almusal bago pumunta sa sementeryo.

5. Huwag kalimutang inumin ang inyong maintenance na gamot, lalo na ang mga gamot sa puso, high blood at diabetes.

6. Magsuot ng maluwag, cotton at kulay puting baro para presko ang pakiramdam.

undas_health_03

7. Magdala ng payong para sa araw, ulan, at pang-taboy ng aso.

8. Huwag mag-tsinelas at baka may putik o baha doon na puwedeng magdulot ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang matinding sakit na nakukuha sa nag-iipong tubig na kontaminado ng ihi ng daga.

9. Ingatan ang inyong pera at alahas. Dalhin lang ang inyong kailangan.

10. Bilinan ang mga bata na huwag lumayo at baka maligaw sila.

11. Umiwas sa pagbili ng pagkain sa mga street vendors na walang permanenteng puwesto. Posibleng hindi ligtas ang kanilang pagkain at kapag ikay magkasakit, hindi mo sila mahahanap para mag-reklamo.

12. Magdala ng sariling tubig inumin.

13. Kung magbabaon ng pagkain, piliin ang tuyo at mainit na pagkain na hindi madaling mapanis. Umiwas sa pagbaon ng pagkaing may sarsa, gata, keso at mayonnaise.

14. Magbaon ng biscuit o saging para may makain kung ikay biglang magutom.

15. Pumunta ng regular sa banyo para umihi. Kapag may nakitang banyo, gamitin na ito. Ang matagal na pagpigil ng ihi ay puwedeng magdulot ng impeksyon sa ihi at high blood pressure.

Tandaan ang mga health tips na ito at maging ligtas ngayong Undas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *