Tag: Listeria

Huwag bumili o kumain ng apples na ito:

by Dr Willie Ong† May†imported apples mula sa California ang konektado sa pagkamatay ng 7 tao. †Ang tatak nito ay†GALA at GRANNY SMITH apples. Sa Amerika ay pinapa-recall o inaalis na ito sa kanilang merkado. Pero sa Pilipinas ay binebenta…