Tag: Relationships

5 Ways to cope when a loved one dies

image fromhttp://www.healthmattershc.com/helping-kids-cope-with-grief/ Hindi madali ang mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na kung ang pagkamatay ng minamahal ay biglaan, mas mahirap matanggap ang kanyang kawalan. We all have different ways to cope with grief, but some have trouble dealing with…