Tag: School Calendar

Public Service: School Calendar for SY 2015-2016

By Katrina Ventura Sa June 1, 2015 ang opsiyal na simula ng klase ng elementary at highschool ng mga pampublikong paaralan. Ayon sa Department Order No. 9, s. 2015 issued by Secretary of Education Armin Luistro, the official school year…