Tag: SY 2015-2016

Tuition Fee increase of private schools approved

By Katrina Ventura 1,246 private schools mula kinder hanggang high school ay pinayagan ng DepEd na magtaas ng tuition fee for next school year. These 1,246 schools make up 7.87% of the total number of private schools in the country…

Public Service: School Calendar for SY 2015-2016

By Katrina Ventura Sa June 1, 2015 ang opsiyal na simula ng klase ng elementary at highschool ng mga pampublikong paaralan. Ayon sa Department Order No. 9, s. 2015 issued by Secretary of Education Armin Luistro, the official school year…